HỎI LÀM SỔ ĐỎ ĐẤT MUA NĂM 1979

Hiện tại tôi đang ở Cửa Ông - Thị Xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Năm 1979 tôi có mua một mảnh đất của người Hoa, giấy tờ đầy đủ, có sự chứng nhận của Phường. Do điều kiện công tác nên lúc đó tôi không sống trên mảnh đất đó, mà để không. Cho đến năm 1992, tôi trở về và sống trên mảnh đất đó. Nhưng khi đó có người đã lấn chiếm 1/2 mảnh đất đó của tôi.

Xem thêm

HỎI LÀM SỔ ĐỎ ĐẤT MUA NĂM 1979

Hiện tại tôi đang ở Cửa Ông - Thị Xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Năm 1979 tôi có mua một mảnh đất của người Hoa, giấy tờ đầy đủ, có sự chứng nhận của Phường. Do điều kiện công tác nên lúc đó tôi không sống trên mảnh đất đó, mà để không. Cho đến năm 1992, tôi trở về và sống trên mảnh đất đó. Nhưng khi đó có người đã lấn chiếm 1/2 mảnh đất đó của tôi.