DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG?

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài không được hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

 

Khoản 4 Điều 8 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 quy định

 “Chính phủ quy định các loại hình doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.”

Điều 2 Nghị định 126/2007/NĐ-CP

Loại hình doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (khoản 4 Điều 8 của Luật)

Doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Giấy phép) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam.”

Như vậy chỉ doanh nghiệp nào có 100% vốn điều lệ thuộc về tổ chức, cá nhân Việt Nam mới được hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc (xuất khẩu lao động).

Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Thành Đô  

GĐ-LSNguyễn Lâm Sơn

ĐT: 04.6680.6683 / 0982.976.486                        Hotline: 0982.976.486     Fax: 04.6680.6683

Email: luatthanhdo@gmail.com