BÀN VỀ THAM NHŨNG TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HIỆN NAY

Những năm gần đây, tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam luôn được đánh giá ở mức độ cao nhất trong tất cả các lĩnh vực quản lý, mặc dù các cấp có thẩm quyền đã có nhiều nỗ lực nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và dựa theo kết quả của công tác điều tra xã hội học do một số tổ chức quốc tế đã tiến hành, có thể thấy, trước đây các hành vi tham nhũng trong quản lý đất đai thường được...

Xem thêm

BÀN VỀ THAM NHŨNG TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HIỆN NAY

Những năm gần đây, tham nhũng trong quản lý đất đai ở Việt Nam luôn được đánh giá ở mức độ cao nhất trong tất cả các lĩnh vực quản lý, mặc dù các cấp có thẩm quyền đã có nhiều nỗ lực nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và dựa theo kết quả của công tác điều tra xã hội học do một số tổ chức quốc tế đã tiến hành, có thể thấy, trước đây các hành vi tham nhũng trong quản lý đất đai thường được thể hiện dưới các dạng chủ yếu như:

LY HÔN Ở TUỔI 75?

Họ đã chung sống vợ chồng hơn nửa thế kỷ, có với nhau 7 đứa con và hầu hết đã thành gia thất. Người con lớn năm nay đã 50 tuổi, cháu chắt nội ngoại đề huề, nhưng vì những mâu thuẫn không thể hòa giải, cặp vợ chồng già này đã viết đơn đưa nhau ra tòa khẩn thiết xin được ly dị ở cái tuổi “xưa nay hiếm”.