THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP/GIẢI THỂ CÔNG TY

Thủ tục Giải thể Doanh nghiệp/Giải thể Công ty

        “Mọi thủ tục pháp lý đều được thực hiện trên cơ sở quy định tại các Văn bản Quy phạm pháp luật, mọi văn bản khác đều chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý.”

1. 

Thủ tục Luật định - Quy định Pháp luật:

-

Thành phần hồ sơ:

 

 

Theo quy định tại Điều 204 Luật doanh nghiệp:

Điều 204. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

-

Quy trình thực hiện:

 

Theo quy định tại Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Điều 59. Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

3. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

            5. Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu

-

Cơ quan thụ lý:

 

1.

Phòng ĐKKD đã cấp Giấy Chứng nhận ĐKKD

-

Thời hạn giải quyết:

 

15 ngày làm việc

-

Kết quả đạt được:

 

 

Thông báo Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động vì lí do giải thể - Của chi cục thuế quản lý trực tiếp

Xác nhận hủy con dấu – của Công an tỉnh, TP

Thông báo doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại  – của Phòng ĐKKD

2. 

Ý kiến Luật sư – các lưu ý của Chuyên gia pháp luật

 

Việc Giải thể Doanh nghiệp cần lưu ý mấy điểm như sau:

-

Thứ 1: Làm thủ tục Quyết toán thuế– Đây là khâu quyết định của việc thực hiện Giải thể Công ty.

Nếu công ty không quyết toán thuế được, thì việc giải thể ko thể hoàn thành.

-

Thứ 2: Đồng thời với việc quyết toán thuế, Doanh nghiệp sẽ làm thủ tục công bố giải thể lên Cổng thông đăng ký doanh nghiệp quốc gia và thực hiện đóng tài khoản ngân hàng, thanh lý hợp đồng, thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của Công ty.

-

Thứ 3: Sau khi có xác nhận Đóng mã số thuế, Doanh nghiệp tiến hành trả con dấu tại Cơ quan Công an và làm thủ tục Thông báo giải thể lên Phòng ĐKKD.

-

Thứ 4: Nhiều điểm lưu ý khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

 

Luật sư:

NGUYỄN LÂM SƠN

Công ty:

LUẬT THÀNH ĐÔ

 

ĐT:

0982.976.486

Email:

luatthanhdo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Ls - GĐ. Nguyễn Lâm Sơn

Các từ khóa liên quan trong Web giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm hơn

Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thu tuc thanh lap doanh nghiep, thủ tục thành lập công ty, thu tuc thanh lap cong ty, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập công ty, thanh lap cong ty, đăng ký thành lập doanh nghiệp, dang ky thanh lap doanh nghiep, mở công ty, mo cong ty, đăng ký công ty, dang ky cong ty, thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co  phan, thủ tục thành lập công ty cổ phân, đăng ký thành lập công ty cổ phần, công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thủ tục thành lập công ty TNHH, thu tuc thanh lap cong ty TNHH, đăng ký kinh doanh, dang ky kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, công ty, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục, thay doi dang ky kinh doanh.