THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH

Thủ tục Tạm ngừng kinh doanh

        “Mọi thủ tục pháp lý đều được thực hiện trên cơ sở quy định tại các Văn bản Quy phạm pháp luật, mọi văn bản khác đều chỉ mang tính chất tham khảo và không có giá trị pháp lý.”

1. 

Thủ tục Luật định - Quy định Pháp luật:

-

Thành phần hồ sơ:

 

Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh:

 

3. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

-

Quy trình thực hiện:

 

1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

-

Cơ quan thụ lý:

 

1.

Phòng ĐKKD đã cấp Giấy Chứng nhận ĐKKD

-

Thời hạn giải quyết:

 

4. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

-

Kết quả đạt được:

 

 

Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tma ngừng kinh doanh

2. 

Ý kiến Luật sư – các lưu ý của Thành Đô

 

Việc Đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần lưu ý mấy điểm như sau:

-

Thứ 1: Gửi thông báo tạm ngừng trước ít nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoạt động.

-

Thứ 2: Trong thời gian tạm ngừng, nếu không phát sinh doanh thu, chi phí và đã thông báo đầy đủ cho Phòng ĐKKD, Chi cục thuế thì sẽ không phải nộp Hồ sơ khai thuế.

-

Thứ 3: Về thuế môn bài khi tạm ngừng: Theo đa số các hướng dẫn và đã được áp dụng khá phổ biến thì Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, nếu nằm trọn vẹn trong 1 năm tài chính thì doanh nghiệp sẽ không phải nộp tiền thuế môn bài. Còn nếu trong 1 năm tài chính vẫn có thời gian hoạt động thì Doanh nghiệp vẫn phải nộp tiền thuế như thông thường.

-

Thứ 4: Nhiều điểm lưu ý khác tùy theo từng trường hợp cụ thể.

 

Luật sư:

NGUYỄN LÂM SƠN

Công ty:

LUẬT THÀNH ĐÔ

 

ĐT:

0982.976.486

Email:

luatthanhdo@gmail.com

           

----------------------------------------------------------------------

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Ls - GĐ. Nguyễn Lâm Sơn