THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ XIN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

Thủ tục thành lập công ty xuất khẩu lao động và xin giấy phép hoạt động

 

Căn cứ pháp lý:

-         Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006, Số 72/2006/QH11.

-         Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

-         Nghị định số 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

-         Luật lao động 2012, Số 10/2012/QH13.

-         Luật việc làm 2013, Số 38/2013/QH13.

-         Luật doanh nghiệp 2014, Số 68/2014/QH13

Thành lập công ty:

Điều kiện:

Có vốn pháp định là 5 tỷ đồng (100% của cá nhân, tổ chức Việt Nam) (Điều 2, Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP)

Thủ tục:

-         Lựa chọn loại hình công ty: công ty TNHH, công ty cổ phần.

-         Soạn hồ sơ nộp tại phòng ĐKKD – Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính

Hồ sơ gồm (ví dụ đối với công ty cổ phần): (Điều 23 luật doanh nghiệp 2014)

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

2- Điều lệ công ty

3- Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định);

4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật.

5- Giấy giới thiệu trong trường hợp người đi nộp không đồng thời là đại diện theo pháp luật

Chú ý khai báo ngành nghề kinh doanh liên quan hoạt động xuất khẩu lao động

STT

Tên ngành nghề

Mã ngành

1

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

7810

2

Cung ứng lao động tạm thời

7820

3

Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Chi tiết:

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

- Hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

7830

-         Lệ phí nộp hồ sơ 200.000 đồng, Thời gian giải quyết từ khi nhận hồ sơ là 03 ngày làm việc

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Xin Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Điều kiện:

-         Doanh nghiệp đã thành lập có vốn pháp định là 5 tỷ, có ngành nghề kinh doanh phù hợp. (Điều 2 Nghị định 126/2007/NĐ-CP)

-         Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

-         Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

(Điều 9 luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006)

-         Có tiền ký quỹ 1 tỷ đồng tại ngân hàng Thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. (Điều 5 Nghị định 126/2007/NĐ-CP)

Thủ tục:

-         Soạn hồ sơ nộp tại Cục quản lý lao động ngoài nước - Bộ lao động - thương binh và xã hội. 

Hồ sơ gồm (khoản 1 Điều 10 luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006)

+ Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng;

+ Giấy xác nhận ký quỹ 1 tỷ đồng của ngân hàng thương mại nơi đặt trụ sở chính;

+ Đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài)  hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

+ Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao. 

 

-         Thời gian giải quyết từ khi nhận hồ sơ là 30 ngày từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (khoản 2 Điều 10 luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006)

-         Lệ phí 5 triệu đồng (khoản 1 Điều 7 Nghị định 126/2007/NĐ-CP)

Kết quả: Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Thành Đô  

GĐ-LSNguyễn Lâm Sơn

ĐT: 04.6680.6683 / 0982.976.486                        Hotline: 0982.976.486     Fax: 04.6680.6683

Email: luatthanhdo@gmail.com