TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ.

Luật Thành Đô trân trọng giới thiệu bài viết, hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ để Quý khách tham khảo.

Trình tự thủ tục thành lập và xin cấp phép hoạt động đối với trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Cơ sở pháp lý

Luật giáo dục 2005 (sửa đổi bổ sung 2009);

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục 2005, Nghị định số 31/2012 sửa đổi bổ sung NĐ 75/2006;

Thông tư 03/2011/BGDĐT kèm theo quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - Tin học - tin học ;

Trình tự thủ tục thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề“ Giáo dục khác chưa được phần vào đâu”, chi tiết: “Đào tạo ngoại ngữ”, “có Mã ngành 8559.       
Trong trường hợp đã có doanh nghiệp nhưng chưa có ngành nghề này, Doanh nghiệp phải thực hiện việc bổ sung ngành nghề trong Đăng ký kinh doanh trước khi thành lập Trung tâm ngoại ngữ         
Bước 2:  Tổ chức, cá nhân xin thành lập Trung tâm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo  

Bước 3.  Kiểm tra và Giải quyết hồ sơ theo thời gian quy định.

 2. Cách thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo

3. Thành phần hồ sơ thành lập ( điều 9 thông tư 03/2011/TT – BGDĐT) :

Hồ sơ thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ bao gồm những giấy tờ sau đây

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất của trung tâm;

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

-   Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm

4. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ ( điều 7 thông tư 03/2007/TT- BGDĐT )

Trung tâm đào tạo ngoại ngữ được thành lập khi có các điều kiện sau:

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

 5.Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho trung tâm ngoại ngữ.

Hồ sơ cấp phép Điều kiện để được cấp phép hoạt động ( điều 13 thông tư số 30/2011/ TT- BGDĐT)

 Sau khi có quyết định thành lập, trung tâm đào tạo ngoại ngữ, cần làm thủ tục xin cấp phép đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Hồ sơ xin cấp phép bao gồm những giấy tờ sau:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

b) Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động của trung tâm;

d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

g) Các quy định về học phí, lệ phí;

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

2. Điều kiện cấp phép

     Để được cấp phép hoạt động thì trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Về người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ: ( điều 23 thông tư số 03/2011/ TT- BGDTT)

  Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

-   Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

-  Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

-   Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Về nhân sự ( điều 12 và điều 30 thông tư 03/2011/TT- BGDĐT)

  Đội ngũ giáo viên hữu cơ của trung tâm ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

     Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

Về cơ sở vật chất.

          Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

        Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

        Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

3.Thời hạn giải quyết.

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở giáo dục vào đào tạo tiến hành thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

-  Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

4., Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và đào tạo

Mọi vướng mắc pháp lý cần tư vấn xin vui lòng liên hệ CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Trụ sở chính: P409, nhà B11C, khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT 04-6680.6683 0982.976.486

Email luatthanhdo@gmail.com                 Web http://luatthanhdo.com

Trân trọng!   

CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ