VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

 

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Như vậy vốn điều lệ là nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp do các thành viên đóng góp. Mức vốn điều lệ phụ thuộc vào yêu cầu của lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh, khả năng tài chính của các thành viên.


 Ý nghĩa của vốn điều lệ:  
-  Là vốn đầu tư cho hoạt động của Doanh nghiệp;
-  Là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác;
-  Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
-  Là những chính sách ưu đãi mà Nhà nước và chính quyền địa phương dành cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước khi triển khai thực hiện các Dự án đầu tư cụ thể tại mỗi địa bàn.

  Khi lựa chọn mức vốn điệu lệ, ngoài việc chú ý đến các đặc thù vốn điều lệ của từng loại hình doanh nghiệp, các bạn cũng cần lưu ý những điểm như sau:

         -    Đối với những ngành nghề mà pháp luật yêu cầu có vốn pháp định (mức vốn tối thiểu Doanh nghiệp bắt buộc phải có tại thời điểm thực hiện việc đăng ký kinh doanh) thì mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định được quy định đối với ngành nghề kinh doanh đó;

          (chi tiết tại đây)

         -    Mức vốn điều lệ là căn cứ để cơ quan quản lý thuế áp dụng bậc thuế môn bài hàng năm cho Doanh nghiệp. Theo quy định tại Thông tư số 96/2002/TT-BTC và Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế môn bài thì:

Bậc 1: Vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài của cả năm là 3.000.000 đồng.
Bậc 2: Vốn đăng ký từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng, mức thuế Môn bài cả năm là 2.000.000 đồng.
Bậc 3: Vốn đăng ký từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng, mức thuế Môn bài cả năm là 1.500.000 đồng.
Bậc 4: Vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng, mức thuế Môn bài cả năm là 1.000.000 đồng

 

Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Thành Đô  

GĐ-LSNguyễn Lâm Sơn

ĐT: 04.6680.6683 / 0982.976.486                        Hotline:  0982.976.486     Fax: 04.6680.6683

Email: luatthanhdo@gmail.com  /  thanhdolaw@luatthanhdo.com